Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Διαβούλευση Αρ. 2/2018 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2018) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση consultationTSR@dsm.org.cy. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666. Τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το Έντυπο Υποβολής Σχολίων, και να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Σχετικά Κείμενα

 

Έντυπο Υποβολής Σχολίων

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος