Ελληνικά / English
Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Δημόσια Διαβούλευση Αρ.1/2018 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και ΔιανομήςΠοσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Νομική Ταυτότητα ΔΣΜΚ

Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προέκυψε, από την απόφαση της Κυβέρνησης για εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 96/92/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καλούνται όλα τα κράτη μέλη, να προβούν σε τέτοια μέτρα ούτως ώστε να απελευθερωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός με τη λειτουργία ανεξάρτητων παραγωγών. Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την ετοιμασία και εισαγωγή του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, Ν.122(I)/2003, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25 Ιουλίου 2003.

Ο ΔΣΜΚ σύμφωνα με τη Νομοεθσία είναι "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου".

Στο Άρθρο 61 του Νόμου,  καθορίζονται οι ακόλουθες αποκλειστικές αρμοδιότητες για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου:

Τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφοράς

 • Τη διασφάλιση της ανάπτυξης και συντήρησης ενός ασφαλισμένου, αξιόπιστου, οικονομικά βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφοράς
 • Τη διερεύνηση και προώθηση οποιασδήποτε προοπτικής για τη διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς με άλλα συστήματα μετά από εντολή του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 • Τη διασφάλιση της διάθεσης παροχής όλων των υπηρεσιών παραγωγής και άλλων υπηρεσιών οι οποίες είναι αναγκαίες για να ασκήσει τις αρμοδιότητες του όπως καθορίζονται στην παράγραφο (1)
 • Τη λειτουργία ενός συστήματος κατανομής του φορτίου και χρήσης του συστήματος μεταφοράς, με αντικειμενικά, χωρίς διακρίσεις, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, σύμφωνα με:
  • τους όρους που περιέχονται στην άδεια που χορηγείται
  • τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
  • τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Τη λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας του ηλεκτρισμού σύμφωνα με τους πιο πάνω αναφερόμενους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Τη χρέωση για τη σύνδεση και χρήση του συστήματος μεταφοράς
 • Την πρόταση όρων και τη σύναψη πρωτοκόλλων ή συμβάσεων για τη σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς και για τη χρήση του, με όλους εκείνους που χρησιμοποιούν και επιζητούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα μεταφοράς.
 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος