Ελληνικά / English
Thursday, 18 April 2019
1
 
 
 

Quick Search

 

For Authorised Users only

Authorised Users are those approved by the Cyprus TSO as Market Participants.

 

 
 

Contact Us

TSO BuildingEvangelistrias 68,

CY-2057 Strovolos

CyprusTo locate us

Tel: +357 22277000       +35722611611Fax:+357 22 611 666


 
Contact Information
 

Ανακοίνωση Παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.1/2018 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018 για Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής 

Click to enlarge

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης  Αρ.1/2018 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 ώρα 14:00.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση consultationTDR@dsm.org.cy. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Σχετικά Κείμενα

 
© 2019 Copyright Transmission System Operator, Cyprus